Poštovani/a,

Zadovoljstvo nam pozvati Vas da učestvujete u jednodnevnoj Radionici za edukatore istorije o korištenju arhive Tribunala i Mehanizma u svrhu kreacije nastavnih materijalaorganizovanoj od strane Međunarodnog rezidualnog mehanizama za krivične sudove, u saradnji sa EuroClio-m, koja će se održati 30. novembra, sa početkom u 11:00 sati, u Hotelu Holiday (Zmaja od Bosne 4 ) u Sarajevu.

Kako bi pridonijeli stvaranju uslova za obrazovanje mladih u bivšoj Jugoslaviji na temu činjenica koje su se dogodile tokom sukoba devedesetih, želimo kroz novi projekat: ’Informativni program Mehanizma’’ omogućiti stvaranje skupine edukatora, obučenih za kreiranje nastavnih materijala na osnovu arhivske građe Mehanizma i Tribunala za bivšu Jugoslaviju. Projekat će dodatno ostalim komponentama, podrazumijevati održavanje edukativih radionica sa odabranim edukatorima i nastavnicima istorije iz srednjih škola sa teritorije bivše Jugoslavije.

U pismu ispod želimo Vam pružiti osnovne informacije vazane za radionicu.

Agenda:

Planirana radionica u Sarajevu će se odvijati u dva dijela: jutarnja sesija će obuhvatiti obuku edukatora od strane osoblja Mehanizma o tome kako da pretražuju i koriste arhivu Mehanizma i Tribunala za bivšu Jugoslaviju i pronađu relevantne materijale. Drugi dio će biti posvećen nastavničkoj radionici o izradi materijala koji bi se mogli koristiti u učionici da se obrade odgovarajuće teme, a na osnovu pretraživanja arhive. Radionica će biti potpomognuta i facilitirana od strane stručnjaka iz oblasti, te EuroClio trenera iz zemalja regiona. Nakon radionice planirana je zajednička neformalna večera. Detaljna agenda radionice, nalazi se u prilogu.

Logističke informacije:

Svi troškovi radionice, uključujući smještaj i hranu, bit će obezbijeđeni od strane Mehanizma. Smještaj za učesnike bit će obezbijeđen u dvokrevetnim sobama, za noćenje u subotu 30.11 na nedjelju 01.12 u hotelu Holiday. Detaljne informacije o hotelu ćemo Vam poslati u narednom emailu ankon potvrde vašeg učešća.

Putni troškovi i dnevnice će biti dodatno isplaćeni svim učesnicima koji dolaze izvan Sarajeva.

Da bismo osigurali vaše učešće, molimo Vas da isto potvrdite što prije, a najkasnije do srijede 20.11  na email adresu: suceskavekic@un.org.

Naše je zadovoljstvo surađivati ​​na ovom projektu zajedno i iskreno zahvaljujemo na svim vašim doprinosima i sugestijama tokom radionice o tome kako ovaj projekt učiniti što učinkovitijim.

Hvala unaprijed i radujemo se budućoj saradnji.