Location

Bulgaria

Website

https://bghistory-edu.org/

Member status

Full member

Bulgarian History Teachers’ Association

Сдружение на преподавателите по история в България